Image:
Lorz

Handelsgesetzbuch, Kommentar, §§ 131-144

in: Ebenroth / Boujong / Joost / Strohn, Handelsgesetzbuch, Band 1, C. H. Beck/Vahlen, 4. Auflage, München 2020, S. 1850-1986.